ποιοι είμαστε

ΕΛΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με διακριτικό τίτλο “ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ

Αρ.Μ.Α.Ε 50187/02/Β/01/8(9)

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ 123707599000

Α.Φ.Μ. 999859996

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 92-94, Πειραιάς, 18535

 

Διεύθυνση Υποκαταστήματός μας:

Έβανς 49, Ηράκλειο Κρήτης, 71201 (τηλ 2810 343580)